Köp Redskap | Epiroc

Betongsax

CC 1600 U

CC 2300 U

CC 3100

CC 3700

CC 5000 U

CC 7000 U

Epiroc - Betongsax

Våra kombinationssaxar, sten-, betong-, stål- och kabelsaxar, med olika käfttyper kan både användas vid primär demolering och sekundär sönderdelning av betongstrukturer samt vid kapning av stålstrukturer på rivningsplatser.

I och med CC-kombinationssaxarnas konstruktion har vi utvecklat en enastående kombination av hög krosskraft, korta cykeltider och hög tillförlitlighet. Betongsaxarna har inbyggda rotationsenheter på 360° för optimal drift.

tillsammans med våra kunder bygger vi framtida sverige

Våra strategiska grundstenar
  • Kompletta leveranser med kunderna i centrum
  • Engagerade och kompetenta medarbetare
  • Framåtanda är vår vardag, det driver utveckling