Köp Redskap | Epiroc

Gripar

MG 100

MG 200

MG 300

MG 400

MG 500

MG 800

MG 1000

MG 1500

MG 1800

MG 2300

MG 2700

MG 3000

MG 5000

Epiroc - Gripar

Rivnings- och sorteringsgripar är rena universalverktyg när det kommer till rivning, sortering och lastning av alla typer av material. Namnet multigrip beskriver dem väl. 

Grundkonstruktionen är ganska enkel och likartad för alla tillverkare: en styv huvudkropp med två rörliga käftar monterade på ramens båda ändar. Käftarna drivs av en eller två hydraulcylindrar och är hopkopplade med en stålstång så att de rör sig samtidigt. För tunga arbeten är dessa hydrauliska gripar alltid utrustade med en kraftfull hydraulisk rotationsenhet, men för lätta lastnings- och sorteringsjobb kan en tiltrotationsenhet ersätta den.

tillsammans med våra kunder bygger vi framtida sverige

Våra strategiska grundstenar
  • Kompletta leveranser med kunderna i centrum
  • Engagerade och kompetenta medarbetare
  • Framåtanda är vår vardag, det driver utveckling