Köp Redskap | Epiroc

Pulveriserare

Rivning, DP

Kombi, CB

Återvinning, BP

Epiroc:s pulveriserare finns för tre olika användningsområden:
  • DP
  • CB
  • BP

DP-demoleringspulveriserare är först och främst avsedda för rivning av betong och armeringsjärn, men de kombinerar även på ett bra sätt egenskaperna hos demoleringsverktyg och grävmaskinspulveriserare.

CB-pulveriserare är dedikerade maskiner för spräckning av betong. De liknar våra kombinationssaxar/-verktyg när de är utrustade med betongsågningskäftar, men de är starkare i konstruktionen. Dessa pulveriserare används för mycket tjocka betongväggkonstruktioner, som husgrunder, eller för mycket krävande tillämpningar, som långvarigt demoleringsarbete då föraren har begränsad sikt. 

BP-bulkpulveriserare passar vår  perfekt för sekundär rivning och ytterligare sönderdelning av armerade betongelement tack vare den vinklade formen. 

Tillsammans med våra kunder bygger vi framtida sverige

Våra strategiska grundstenar
  • Kompletta leveranser med kunderna i centrum
  • Engagerade och kompetenta medarbetare
  • Framåtanda är vår vardag, det driver utveckling