OM Maskinia

MAskinia BLUE

Maskinia BLUE - vårt miljöarbete

Maskinias miljöarbete går under namnet Maskinia Blue och omfattar i huvudsak fyra olika initiativ:

  • Erbjuda våra kunder maskiner med alternativa motorer för att gå mot fossilfri drift
  •  Driva omställningen till fossilfri olja och diesel för minskad miljöpåverkan
  •  Leda omställningen av våra anläggningar, bilar med mera mot en minimal miljöpåverkan
  • "Maskinia Reman” som innebär att skapa en cirkulär hantering av maskiner, batterier och reservdelar

Vår resa mot ett klimatneutralt avtryck

Hållbarhet och klimatavtryck är alltid centrala delar på Maskinia när vi gör strategiska planer och investeringar för framtiden. Under många år har Maskinia verkat för att stötta medarbetare och samhället i utvecklingen; allt ifrån välgörenhet rörande utsatta barn i Sverige till att bekämpa cancer.

Vi på Maskinia kommer därför, utöver att bli en ledande maskinpartner på den svenska marknaden, ta på oss ledartröjan för att förändra våra kunders och vår egen påverkan på miljön samt de tillverkare och leverantörer vi samarbetar med. Detta hoppas vi kommer accelerera hela vår bransch mot en mindre miljöpåverkan.

 

 

 

Tillsammans med våra kunder bygger vi framtida sverige

Våra strategiska grundstenar
  • Kompletta leveranser med kunderna i centrum
  • Engagerade och kompetenta medarbetare
  • Framåtanda är vår vardag, det driver utveckling